Atrakcje w okolicy

Winna Góra – w odległości 6 km

Pierwsza wzmianka o Vineus Mons (Winnej Górze) pochodzi z roku 1246, kiedy to książę Bolesław Pobożny nadał wieś biskupowi poznańskiemu Boguchwałowi. Wieś w 1331 roku została spustoszona przez Krzyżaków. W posiadaniu biskupów poznańskich Winna Góra pozostawała do 1796 roku, kiedy to rząd pruski przeprowadził kasatę majątków kościelnych. W 1807 roku Napoleon nadał Winną Górę wraz z okolicznymi folwarkami generałowi Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu. Dąbrowski spędził w Winnej Górze ostatnie lata swojego życia, po nim majątek odziedziczył syn, Bronisław Dąbrowski, a następnie potomkowie córki, Bogusławy z Dąbrowskich Mańkowskiej. W rękach Mańkowskich Winna Góra pozostawała do 1939 roku. W styczniu 2018 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, postanowił odkupić pałac w Winnej Górze (z rąk prywatnego właściciela), w którym przebywał Jan Henryk Dąbrowski i utworzyć muzeum jego imienia jako prezent dla Wielkopolan na stulecie niepodległości Polski.

Zaplanuj wymarzony wypoczynek

Skip to content